Udbyttepolitik


Det er Global Forests målsætning at udbetale 5% i årligt udbytte. Udbyttebetalingen vil blive endeligt besluttet og godkendt af investorerne på den årlige generalforsamling.

Global Forest vil i den kommende årrække fokusere på at etablere en stærk skovportefølje med træer, som har mindst 4 år til de skal fældes. Selskabets cashflow vil derfor være begrænset i de kommende 4 år og Global Forests værditilvækst vil primært ske ved, at aktiverne stiger i værdi grundet den biologiske tilvækst af træ. Fra år 2017 vil der årligt blive fældet og solgt træ, hvorfor selskabet fra 2017 vil have et stort årligt cashflow.

Selskabets ledelse vil derfor henstille til, at der først fra 2017 betales et fast årligt udbytte.