Skovportefølje


På nuværende tidspunkt foreligger der en pipeline med interessante skovprojekter og -ejendomme, som Global Forest ønsker at erhverve. Derfor forventes det, at de første skove erhverves ultimo 2012. Det er IWC, som Global Forest samarbejder med, der tager alle beslutninger om skovprojekterne, herunder i hvilke lande og regioner, der investeres i.

Forventet sammensætning af portefølje:

Skovporteføljen forventes at blive sammensat med en bred diversifikation mellem arter, geografi, alder og slutprodukter.

I mange emerging markets lande gror træerne bedre og efterspørgslen efter træ forventes at være markant højere i disse lande grundet højere vækstrater og den stigende befolkningsmængde. Det er derfor besluttet, at skovporteføljen skal have en overvægt af eksponering i emerging markets.

Nedenstående tabel viser den forventede portefølje sammensætning:

RegionIndikativ allokeringDominerende lande eller regionerPrimære arterPrimære produkterPrimære slutmarkeder
Sydamerika30-50%Brasilien, Uruguay, ChileEukalyptus, fyrCellulose, tømmer, trækulUSA, Kina, Japan, Brasilien
Stillehavet10-30%Australien, New ZealandEukalyptus, fyrTømmer, celluloseKina, Korea, Japan, Indien og hjemmemarkeder
Europa10-30%Østeuropa og BaltikumFyr, bøg og granTømmer, cellulose, papir, paneler, energi træPrimært Europa, dog også Kina og USA
USA10-30%Østlige USA, nordvestligt USAHårdt træ, fyr og douglasTømmer, cellulose, papirUSA og Asien
Øvrige0-20%Latin Amerika, Afrika, AsienTeak, fyr og eukalyptusGulvbrædder, cellulose, paneler, tømmerIndien, Kina, Vietnam og hjemmemarkeder