Skovforvaltning


I modsætning til traditionelle aktivklasser viser empiriske studier, at det gør en stor forskel, hvis man vælger en aktiv og kompetent skovforvalter til at passe ens skov. Dette har nemlig en rigtig stor betydning for det samlede resultat.

En skovforvalter, der benytter intensiv brug af relevante skovbrugsvidenskabelige teknologier, såsom sygdomskontrol, anlæggelse brandbælter til forebyggelse af brand og foretager optimale tyndinger, leverer i gennemsnit et merafkast på 4% i forhold til passive forvaltere. Det er dermed meget værdiskabende at benytte dygtige skovforvaltere og administratorer, hvilket også gør sig gældende for Global Forest.